Nainstalujte si:
       

Překlad twinkling


twinkling = mžik; záření; chvějící se; blikavý; okamžik; mihotavý; mrkání; blýskající; rozzářený; jiskřivý; mžikavý; mžourání; mžikání; mihotání; blikání; narozený ze dvojčat


Překlad twinkling z webu:
The gold teeth twinkling far back in the grinning mouth.  Zlaté zuby, třpytící se někde vzadu v jeho šklebících se ústech.
His gaze was fixed upon the twinkling coast.  Upřeně hleděl k osvětlenému pobřeží.
There was still a star there, stable and twinkling with dust.  Hvězda tam stále byla, nehybná, prozařující prach.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortwinning   twist   two-way   type face   typesetting   typewriter   typist   ulcer