Nainstalujte si:
       

Překlad twice


twice = dvakrát; dvojmo; dvojnásob; dvakrát denně
Postman always rings twice = pošťák zvoní vždycky dvakrát;

Překlad twice z webu:
Twice a day?  Dvakrát za den?
And twice for advice.  A dvakrát žádal o radu.
Once or twice a year.  Jednou nebo dvakrát do roka.
She called you twice today.  Dneska vám dvakrát telefonovala.
Was it once or twice or never?  Jednou, dvakrát nebo vůbec ne?
He swung it once and twice and again.  Udeřil jednou apo druhé aještě jednou.
Just to say hi to him twice at receptions.  Akorát jsem ho dvakrát pozdravil na recepcích.
I've been in that shop once or twice myself.  Sám jsem v tom obchodě několikrát byl.
I might have mentioned her name once or twice on our travels.  Jednou nebo dvakrát jsem se o ní cestou zmínil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortwinkling   twinning   twist   two-way   type face   typesetting   typewriter   typist