Nainstalujte si:
       

Překlad tutor


tutor = domácí učitel; poručník; vychovávat; být domácím učitelem; vychovatel (soukromý); učit; přednašeč (osvětový); konzultant; instruktor; lektor (školitel); pedagogický vedoucí (domácí příprava); ovládat; univerzitní lektor; soukromý učitel; přiučit; naučit
college tutor = asistent (univerzitní); univerzitní asistent;

Překlad tutor z webu:
A tutor to oversee her education.  Měl být jejím instruktorem, který dohlédne na správný postup výuky.
I hired a tutor and mastered the language.  Najal jsem si učitele a zvládl jazyk.
I will be a tutor to your daughter, but that is all.  Budu učit tvoji dceru, ale to je všechno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortwice   twinkling   twinning   twist   two-way   type face   typesetting   typewriter