Nainstalujte si:
       

Překlad turtle


turtle = hrdlička (zast.); želva (mořská, kareta); miláček; podkladnice; pokladnice; želví; hrdlička divoká; hrdlička
loggerhead turtle = kajmanka dravá; kareta obecná;
sea turtle = kareta; mořská želva;

Překlad turtle z webu:
You gave the turtle a name!  Ty jsi tu želvu dokonce pojmenoval!
Come to that, a turtle is a perfect shape.  Když už o tom mluvíme, tak dokonalý tvar má želva.
Who ever heard of a turtle ten thousand miles long?  Kdo kdy slyšel o želvě dlouhé šestnáct tisíc kilometrů?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortutor   twice   twinkling   twinning   twist   two-way   type face   typesetting