Nainstalujte si:
       

Překlad turns


turns = otáčí (4. p.); mění; obraty; lakmus
by turns = střídavě; po řadě; po pořádku;
in turns = střídavě; po řadě;
take turns = střídat se; vystřídat; twists and turns = dějové linie;

Překlad turns z webu:
Turns indicate ten knots.  Podle otáček je rychlost deset uzlů.
He turns to his bicycle.  Vzal si velocipéd.
Well, she turns me on.  Mě vzrušuje.
José, how many turns did you take to get us here?  José, kolikrát jste odbočil, než jsme sem dojeli?
You collapsed, so we took turns carrying you.  Upadl jste, tak jsme vás střídavě nesli.
First time at bat, and he turns out something that good!  Poprvé v akci a provede něco tak mimořádného.
So you can strangle yourself, if it turns out you need to.  Aby ses moh uškrtit, až na to dojde.
He's simply the hinge that the whole team turns on.  Je to prostě pilíř celého mužstva.
When she was done, the three of them took turns reading the text.  Když byla hotová, všichni tři začali ten text postupně studovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorturpitude   turret   turtle   tutor   twice   twinkling   twinning   twist