Nainstalujte si:
       

Překlad turning


turning = otočení (2. p.); točení; kroužení; obrat (obracení); otočný; roh (ulice); zatáčka (silnice); úchylka; odbočka; rozcestí; křižovatka; otáčení; rotace; otočka; závit; soustružení; otáčecí; obrátka; převracení; vracení; zatáčení; natočení; obracení; úvrať
finish turning = hlazení soustružením; soustružení na čisto;

Překlad turning z webu:
Turning to starboard!  Stáčí se na pravobok!
We're turning off the lights.  Zhasínáme světlo.
I was turning red.  Modrala jsem.
There was no turning back.  Nešlo to se vrátit.
They were no longer turning randomly.  Už se neotáčely zmateně.
Yes, of course, he said, turning away.  Ano, jistě, řekl a otočil se.
The edges of his mouth were turning red.  Rty mu začínaly modrat.
We're turning back, boys, by crackee, we're turning back!  Proboha - vracíme se!
Her hands came up and cupped his face, turning it towards her own.  Danjal zvedla ruce, uchopila do dlaní jeho bradu a obrátila ji k sobě.
That stone can not be climbed, he said without turning his head.  Tam se nedá vyšplhat, prohodil, aniž otočil hlavu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorturnover   turnplate   turns   turpitude   turret   turtle   tutor   twice