Nainstalujte si:
       

Překlad turn-on time


turn-on time = spínací doba; otevírací doba; doba zapnutí (tyristoru ap.); výhybka (na silnici)
gate-controlled turn-on time = zapínací doba ovládaná hradlem; zapínací doba ovládaná řídicí elektrodou;
turning   turnover   turnplate   turns   turpitude   turret   turtle   tutor