Nainstalujte si:
       

Překlad turn about


turn about = obrátit; obrátit se; po řadě; střídavě; čelem vzad; vyhnat z domu
turn and turn about = střídavě;

Překlad turn about z webu:
Are we to turn about and all listen to her?  Máme se všichni obrátit a poslouchat ji?
There was a real turn about since their last meeting.  Od jejich posledního setkání se muselo něco stát.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorturn-on time   turning   turnover   turnplate   turns   turpitude   turret   turtle