Nainstalujte si:
       

Překlad turmoil


turmoil = nepokoj; vřava; rozruch; zmatek (vřava); poprask; znepokojovat se; bouřit se; vřavový; pozdvižení; kvašení; zavírat oči nad
in turmoil = ve zmatku; ve vřavě;

Překlad turmoil z webu:
The turmoil in his head he didn't know what to do with at all.  Se zmatkem v hlavě si ale poradit neuměl.
You're in turmoil because of your daughter.  Máš nervy kvůli své dceři.
But the pain and turmoil in his bosom were none the less fierce.  Bolest v srdci a nepříjemný pocit v žaludku však nebyly o nic menší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorturn about   turn-on time   turning   turnover   turnplate   turns   turpitude   turret