Nainstalujte si:
       

Překlad turbulence


turbulence = turbulence; vzrušenost; zmatek (nepokoj); neukázněnost; nepokoj; divokost; bouřlivost (divokost); rozbouřenost; neklid; vzrušení; vířivost; víření; aerodynamický vír; víření vzduchu; zmatkový; víření bubnů; vířivé proudění; vířivý pohyb; turbulentnost
air turbulence = víření vzruchu; vzduchová turbulence;

Překlad turbulence z webu:
Turbulence getting worse.  Turbulence se zhoršují.
The turbulence was still increasing.  Turbulence stále narůstaly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorturkey   turmoil   turn about   turn-on time   turning   turnover   turnplate   turns