Nainstalujte si:
       

Překlad tunnel


tunnel = tunel; nálevka; tunelový; trychtýř; prokopat tunel; tunelovat (prokopat tunel); štola; podzemní chodba; ražená štola; pochůzný kanál; razit tunel; chodba; podzemní kanál; ledovcový tunel; stavět tunel; hřídelový tunel; hloubit tunel; prokopat; sapa
cable tunnel = kabelový tunel (průchozí); průlezný kabelovod; průchozí kabelový kanál;
centre tunnel = střední tunel; tunel převodovky; tunel kloubového hřídele; tunel kardanového hřídele;
pedestrian tunnel = pěší tunel; tunel pro pěší; tunelovat;

Překlad tunnel z webu:
The tunnel seemed to have no end.  Tunel jako by nebral konce.
The endless tunnel opened out.  Nekonečná chodba vyústila do širokého prostoru.
There was a tunnel behind him.  Za ním zívlo temné ústí tunelu.
He was watching the tunnel entrance!  Pozoruje ústí tunelu!
There were five sets of tunnel dimensions.  Bylo zde i pět souborů s rozměry tunelů.
Before her and behind her the tunnel stretched off into darkness.  Před ní i za ní se chodba ztrácela v temnotě.
They were in the last section of tunnel with the last of the drums:  Byli v poslední části tunelu s posledním sudem:
Her hiding place proved to be a service tunnel of some kind.  Ukázalo se, že její skrýš je nějaký servisní tunel.
And besides, whatever was said down here in the tunnel didn't matter.  A kromě toho, na ničem, co by řekl tady dole v tunelu, nezáleželo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortunneling   turbid   turbidity   turbine   turbo   turbo engine   turbodiesel   turbulence