Nainstalujte si:
       

Překlad tuning


tuning = ladění; nálada; ladicí; naladění (též nálada); zvuk; slaďování; nastavování; seřizování; hledání optimálního nastavení; rozvrhování; nastavení; zvýšení výkonu; tuning; vyladění; ladící; nařízení; optimalizace; nalaďování; zpívání; seřizování motoru
coarse tuning = hrubé ladění; hrubé nastavení; hrubé seřízení;
engine tuning = seřízení motoru; tuning motoru; ladění motoru;
fine tuning = jemné ladění; jemné dolaďování;
suspension tuning = seřízení zavěšení; nastavení zavěšení; seřízení podvozku;

Překlad tuning z webu:
He began tuning it, avoiding their eyes.  Začal ji ladit, ale jejich očím se vyhýbal.
A band was tuning up on a small stage in a far corner.  Orchestr na malém pódiu ve vzdáleném koutě začal hrát.
Halleck swung the baliset off his shoulder, began tuning it.  Halleck strhl balisetu z ramene a začal ji ladit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortuning control   tunnel   tunneling   turbid   turbidity   turbine   turbo   turbo engine