Nainstalujte si:
       

Překlad tumbler


tumbler = akrobat; sklenice (bez nožky); odlivka; pohárek; kejklíř; čep (kohoutku); západka (zámku); páčkový spínač; čisticí buben (na odlitky); lešticí buben; buben; sklenička; přidržovací mechanizmus; turas; sklenicový; stavítko; vyklápěcí vůz; kalíšek; chrobák
footed tumbler = sklenice na nožce; pohár na nožce;
glass tumbler = sklenice; odlivka;

Překlad tumbler z webu:
He poured two tumblers half full and held one out to his guest.  Nalil dvě sklenky do poloviny a jednu podal svému hostovi.
He'd a skeleton barkey for this tumbler-lock.  Na tenhle dózický zámek použil paklíče.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortumour   tuning   tuning control   tunnel   tunneling   turbid   turbidity   turbine