Nainstalujte si:
       

Překlad tuition


tuition = školné; vyučování; vyučovací; konzultace (studijní); poručenství (zast.); učení; výuka; školení; dozor; ochrana; poplatek za výuku
additional tuition = dodatečná konzultace; doplňkové vyučování;
tumbler   tumour   tuning   tuning control   tunnel   tunneling   turbid   turbidity