Nainstalujte si:
       

Překlad truth


truth = pravda; skutečnost; pravdivost; věrnost (obrazu, skutečnost); přesnost; soustřednost (přesnost); fakt; pravost; shodnost; správnost; pravdivý; ryzost; pravdivostní; pravdivostní funkce
absolute truth = svatá pravda; naprostá pravda;
ascertain truth = potvrdit pravdu; zjistit pravdu;
awful truth = strašná pravda; hrozná pravda;
bare truth = prostá pravda; holá pravda;
elicit truth = potvrdit pravdu; zjistit pravdu; ryzí pravda;

Překlad truth z webu:
Truth serum.  Sérum pravdy.
The truth was:  Pravda byla jiná.
Only one truth was of importance.  Důležité bylo jenom jedno.
I told the truth barely.  Mluvil jsem pravdu - bezmála.
Was he telling the truth now?  Mluvil pravdu aspoň teď?
You wish to know the truth about it?  Přála byste si dozvědět se o tom pravdu?
And he must have seen the truth of it on her face:  Musel vidět pravdu na její tváři:
I had no more idea of the truth than you.  Já sám jsem neznal pravdu o nic víc než vy.
He said he needed to tell me the truth about my family.  Prý mi musí říct pravdu o mé rodině.
It is obvious they pressured him to keep the truth quiet.  Je jasné, že na něj tlačili, aby nepromluvil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortry for   tuberous   tubing   tuition   tumbler   tumour   tuning   tuning control