Nainstalujte si:
       

Překlad trust


trust = věřit (3. p.); víra; důvěra; záruka; trust (US); důvěřovat (v); svěřit (co); spoléhat na; spoléhat se na; dát na úvěr (zboží ap.); spolehnutí; úschova (depozitum); svěřit se (s); svěřenectví; doufat; společnost; kartel; naděje; očekávání; zodpovědnost
blind trust = slepá důvěra; slepá víra;
brain trust = mozkový trust; skupina tvůrčích pracovníků;
charitable trust = charitativní organizace; veřejné svěřenství; charitativní trust; dobročinné svěřenství;
complex trust = složitý trust; svěřenství; ;

Překlad trust z webu:
Trust me!  Věř mi!
I trust you.  Důvěřuju ti.
I don't trust you!  Nevěřím vám.
I had to trust her;  Půjdu hned.
Would any of you trust him now?  Kdo z vás by mu věřil ted?
I trust you and must trust you.  Věřím ti a musím ti věřit.
He'd have to be crazy to trust them.  Byl by blázen, kdyby jim věřil.
And, you know, he has reason to trust her.  A má důvody jí důvěřovat, víš.
We're your friends and we want you to trust us.  Jsme vaši přátelé a musíte nám důvěřovat.
And the first lesson of all was the basic trust that he could learn.  A vůbec první lekcí byla víra, že je schopen se učit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortruth   try for   tuberous   tubing   tuition   tumbler   tumour   tuning