Nainstalujte si:
       

Překlad truss


truss = podepřít (trámem); kýlní pás; podkasat; podpěrný trám; chomáč; svázat (v otýpky); podvázat; nosič (střechy, mostu apod.); otep; sešněrovat; příhradový nosník; krov; vazník; vyztužit; armovat; stojan; trám; nosník; svazek; podpěra; vzpěradlo; konzola
lenticular truss = čočkovitý nosník; čočkovitý nosník;
simple truss = jednoduché vzpěradlo; prostá příhradová konstrukce;
trussing   trust   truth   try for   tuberous   tubing   tuition   tumbler