Nainstalujte si:
       

Překlad trunking


trunking = kabelovod; seskupování sběrnic; přípojnicový rozváděč; elektroinstalační kanál; hlavní rozvod; seskupování; skupinování; generální schéma
skirting trunking = instalační lišta; soklový instalační kanál;
trunks   truss   trussing   trust   truth   try for   tuberous   tubing