Nainstalujte si:
       

Překlad trunk


trunk = kmen (stromu); trup; chobot (slona); kufr (velký lodní); hlavní linka; krátké kalhoty; peň (stromu); koryto (hlavní kanál); držadlo; vantroky (mlýnský žlab); hlavní trať (železniční apod.); stvol (bot.); podstavec; sokl; hlavní kanál; hlavní část; tepna
arterial trunk = kmen tepenný; tepenný kmen;
brachiocephalic trunk = pažně hlavový; brachiocefalický kmen;
feed trunk = přívodní potrubí; napájecí potrubí;
gas trunk = odvod plynu; výpusť plynu;
idle trunk = nevyužité vedení; běžný podvozek;

Překlad trunk z webu:
The trunk keys were upstairs.  Klíče od kufru byly nahoře.
In the trunk of a car?  V kufru auta?
Crawford slammed the trunk and turned away.  Crawford zaklapnul kufr a odvrátil se.
He sat on the trunk and rubbed his temples.  Mitch se posadil na kufr auta a třel si spánky.
The cook opened the escape trunk hatch and got out.  Kuchař otevřel poklop únikového otvoru a vylezl.
McDermott said it was in the trunk of his car.  McDermott řekl, že ji má v kufru auta.
This stuff's the right gauge for a trunk or a footlocker.  Vypadá to na nálož v nějakém kufru nebo kufříku.
Now, how are we going to get the trunk aboard?  Te d'jde oto, jak dostaneme tu bednu na palubu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrunking   trunks   truss   trussing   trust   truth   try for   tuberous