Nainstalujte si:
       

Překlad trumpet


trumpet = trubka (trumpeta); trouba (hlásná); houkačka; klakson; trumpeta; polnice; pozoun; vyhlásit; vytroubit; trubkový; rozhlašovat (4. p.); troubit; vytrubovat; nálevka; výlevka; trubačský; trouba hlásná; roztrubovat (4. p.); tromp
ear trumpet = sluchadlo; naslouchátko; blow one's own trumpet = chválit sám sebe;

Překlad trumpet z webu:
He'd ruthlessly cut the score of the royal trumpet fanfare.  Bezohledně zkrátil počet a délku královských fanfár.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



trunk   trunking   trunks   truss   trussing   trust   truth   try for