Nainstalujte si:
       

Překlad truck


truck = náklaďák; náklaďákový; nákladní auto (vůz ap.); veteš (šmejd); výměnný obchod; šmejd (veteš); drobné zboží; nákladní vagon (otevřený); vyměňovat zboží; kramařit (vyměňovat zboží); zboží; nesmysl; kára (na zavazadla); podvozek; výměna; obchod (výměnný)
accumulator truck = akumulátorový vozík; akumulátorový automobil;
bale truck = vozík na balíky; vůz na balíky;
breakdown truck = havarijní vůz; vyprošťovací vozidlo; odtahové vozidlo;
building-site truck = staveništní vozidlo; stavební vozidlo; ; ;

Překlad truck z webu:
Truck number three.  Dodávka číslo tři.
A truck will do;  Náklaďák jistě;
The other truck ...  Ten druhý vůz...
He put the truck in reverse.  Zařadil zpátečku.
After a while the truck stopped.  Po chvíli se dodávka zastavila.
His father had been a truck driver.  Jeho otec byl řidičem náklaďáku.
He wanted to look like a truck driver.  Chtěl vypadat jako řidič náklaďáku.
Pulling onto the shoulder, he brought the truck to a stop.  Zajel na krajnici a zastavil.
My parents had loaded me up in the truck and headed for town.  Tak mě rodiče naložili do dodávky a vydali jsme se do města.
They merely happened to be in a place the truck had to pass by.  Byli prostě jen náhodou v místě, kolem kterého automobil musel projet.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrumpet   trunk   trunking   trunks   truss   trussing   trust   truth