Nainstalujte si:
       

Překlad troubles


troubles = útrapy; trampoty; odstranění závad
be in troubles = být v průšvihu;

Překlad troubles z webu:
What troubles you?  Copak vás trápí?
Your source troubles me greatly.  Velice mě znepokojil ten váš pramen.
Mostly the cold troubles me.  Hlavně mne trápí chlad.
If you have any troubles at all, it will be with her.  Pokud budete mít nějaký problémy, pak to bude právě s ní.
There was plenty to think about, including troubles at home.  Opravdu měl o čem přemýšlet včetně rodinných sta­rostí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrough   trout   trowel   truant   truck   trumpet   trunk   trunking