Nainstalujte si:
       

Překlad trouble


trouble = problém; potíž; trápit; trable (těžkosti); nesnáz; obtěžovat; sužovat; znepokojovat; dělat starosti; namáhat se (o); mít potíže; nepříjemnosti; trápení; soužit (trápit); obtěžovat se; zčeřit; zkalit; vzrušit (znepokojovat); obtíž; nepříjemnost; mrzutost
engine trouble = porucha motoru; obtíž s motorem; závada motoru; nesnáz s motorem; závada stroje;
give trouble = způsobit nesnáz; obtěžovat (způsobit nesnáz);
take trouble = obtěžovat se; vynasnažit se; ask for trouble = říkat si o nepříjemnosti;

Překlad trouble z webu:
Trouble here, mon.  Nesnáze zde, pane.
No trouble at all.  Chápete to?
I'm in trouble now.  Teď v tom lítám.
A bit of trouble downstairs.  Pokrčila rameny.
I just get in trouble with it.  Ještě by mě dostal do maléru.
Do you know where the trouble is?  Víš, v čem je závada?
As if we don't have enough trouble already.  Jako bychom neměli už tak dost malérů.
There could, well, there might be some trouble at the top.  Možná jsme měli nějaké problémy ve vedení.
I have really gone to a lot of trouble over this.  Už jsem s tím zameškal spoustu času.
It was when he got to customs that the trouble started.  Problémy začaly na celnici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortroubles   trough   trout   trowel   truant   truck   trumpet   trunk