Nainstalujte si:
       

Překlad troop


troop = skupina (oddíl, tlupa); vojsko; tlupa; jednotka; seskupit se; stýkat se; pochodovat v útvaru; seskupit se v tlupy; houf; chodit v houfech; odtáhnout (tlupa, houf); baterie (četa); banda; oddíl; rota; jednotky; vojskový; hrnout se; vojska
shock troop = úderná jednotka; přepadová jednotka;

Překlad troop z webu:
The troop spread out through shadows.  Příslušníci skupiny se rozešli do stínů.
Jamis, the troop responded.  Jamise, odpověděli ostatní.
Leader's right, the troop intoned.  Právem vůdce, zanotovali ostatní.
A voice from the troop called out:  Z hloučku někdo zvolal:
Hands reached out from the troop offering hard, fibrous objects.  Z hloučku se napřáhly ruce nabízející jakési předměty.
This is your secret name, your troop name.  To je tvoje tajné jméno, kmenové jméno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrooper   troth   trouble   troubles   trough   trout   trowel   truant