Nainstalujte si:
       

Překlad triumph


triumph = triumf (vítězosláva); triumfovat (nad, získat vítězství); jásat (nad); vítězosláva; vítězství; radost z vítězství; získat vítězství (nad); plesat nad (jásat); plesat; plesání; radost; triumfální úspěch; zatriumfovat; získat vítězství nad
arch of triumph = vítězný oblouk;

Překlad triumph z webu:
Your triumph downstairs excited you.  Zřejmě vás dočista vyvedl z míry váš předcházející triumf.
It's a triumph of modern technology.  Je to triumf moderní techniky.
A sense of triumph ran through her.  Projel jí vítězoslavný pocit.
The company broke rank, triumph forgotten.  Triumf byl rázem zapomenut.
He did not allow his triumph to show.  Navenek nedal znát radost ze svého vítězství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortroop   trooper   troth   trouble   troubles   trough   trout   trowel