Nainstalujte si:
       

Překlad tripping


tripping = vysmeknutí; podrážející; přepínání; překlápění; spouštění; zapínání; nastavení nohy; podrážení; podražení; vypínání; vybavení (spouští); hopkající; hopsající; vypnutí (jističe - spouští, ručně, dálkově); uvolnění; spuštění; rozpojení; překlopení
operational tripping = protihavarijní vypínání; provozní vypnutí; ;
shunt tripping = vypínání pomocným proudem; vypnutí napěťovou spouští;

Překlad tripping z webu:
He fell, tripping over a root.  Zakopl o kořen a upadl.
Dardalion fell back, tripping on the cobbles.  Dardalion upadl na záda a sklouzl po dláždění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortriumph   troop   trooper   troth   trouble   troubles   trough   trout