Nainstalujte si:
       

Překlad triplicate


triplicate = trojnásobný; trojitý; trojdílný; trojí; ztrojnásobit; trojmo; třikrát vyhotovit; třetí kopie; ztrojení
in triplicate = v trojím vyhotovení (trojmo); trojmo; se dvěma kopiemi; ve třech vyhotoveních;

Překlad triplicate z webu:
Duplicate, triplicate, don'tpunch-spindle-or-mutilate.  Dvě kopie, tři kopie, jenom nic nerozmazat a nepomačkat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortripping   triumph   troop   trooper   troth   trouble   troubles   trough