Nainstalujte si:
       

Překlad triggering


triggering = spouštění; odjišťující; synchronizace; vyvolání; stisknutí spouště; spouštěcí; spuštění (stisknutím spouště); osobní strážce
edge triggering = spouštění hranou signálu; spínání hranou;

Překlad triggering z webu:
She climbed a fence, triggering an alarm.  Vylezla na plot a spustila poplašné zařízení.
Laval worked on his board briefly, triggering the active elements.  Laval krátce zapracoval na svém panelu a spustil aktivní prvky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrim panel   trimming   triode   triplicate   tripping   triumph   troop   trooper