Nainstalujte si:
       

Překlad trigger


trigger = spoušť (u zbraně); spustit (náhle uvolnit); kohoutek (spoušť pušky); západka; uvést do pohybu (spustit); spouštěcí; spouštěč; spínat; klopný obvod; spouštět; spouštěcí impulz; vyprovokovat (4. p.); stisknout spoušť; spustit program; páka spušťadla
double trigger = dvojitá spoušť; dvojí spoušť;
folding trigger = kloubová spoušť; sklápěcí spoušť; sklopný jazýček spouště;
hair trigger = rychlý; okamžitý; vratký; citlivý kohoutek zbraně; jen tak narafičený; jemná spoušť; pohotový; vznětlivý;

Překlad trigger z webu:
The trigger came back slightly and the striking lever moved.  Spoušť se maličko posunula dozadu a zápalná páčka se pohnula.
Anything may trigger it.  Ten proces může spustit cokoliv.
Bronco squeezed the trigger on his stick.  Bronco stiskl tlačítko na páce.
The others controlled their trigger reflexes better.  Ostatní ovládli své reflexy lépe.
The cashier had managed to trigger an alarm.  Pokladní se podařilo zmáčknout poplašné tlačítko.
The hook was snagged on the trigger guard.  Na háčku byl zavěšenej lučík spouště.
She held her aim and calmly pulled the trigger again.  Natáhla paži a klidně stiskla spoušť znovu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrigger circuit   trigger device   triggering   trim panel   trimming   triode   triplicate   tripping