Nainstalujte si:
       

Překlad trigger circuit


trigger circuit = spouštěcí obvod; klopný obvod; úhel zpoždění (spouštěcího impulzu)
bistable trigger circuit = bistabilní klopný obvod; klopný obvod;
single-shot trigger circuit = jednorázový spoušťový obvod; monostabilní obvod;
trigger device   triggering   trim panel   trimming   triode   triplicate   tripping   triumph