Nainstalujte si:
       

Překlad tricks


tricks = spády; podvody; mate (4. p., podvádí); podvodník
monkey tricks = lumpárna; uličnictví;
play tricks = provozovat žerty; dělat si legraci; do stupid tricks = dělat fóry;

Překlad tricks z webu:
The tricks of his extraordinary trade.  Ve všech finesách svého kromobyčejného řemesla.
Learn the tricks of craft.  Naučíš se všechny fígle našeho řemesla.
A bag of tricks and a trickster.  Spousta podvodů a jeden podvodník.
My mind was playing tricks on me.  Přeskakuje mi.
If only he knew the tricks we use!  Kdyby tak tušil, k jakým podvodům se uchylujeme!
I think she's up to her tricks again.  Myslím, že má zase něco za lubem.
I want you to show me how the tricks of sorcerers are performed.  Chci, abys mi ukázal, jak se čaruje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrigger   trigger circuit   trigger device   triggering   trim panel   trimming   triode   triplicate