Nainstalujte si:
       

Překlad trick


trick = trik; podvod; úskok (darebnost); lest; způsob; štych (vzatek, v kartách); klamat (podvádět); podvést; napálit; obelstít; šprým; darebnost; zvláštnost; zvyk; fortel (způsob); vzatek (štych, v kartách); zákazník (prostitutky); číslo (prostitutky); ošidit
confidence trick = prodejní trik; oklamat za účelem dosažení zisku; zneužití důvěry; podvod; napálení (někoho);
dirty trick = špinavost; podraz; ničemnost; lumpárna; svinstvo; darebáctví; lumpáctví; podlost;
hat trick = hattrick; obratný manévr;

Překlad trick z webu:
The trick is not to turn up the sound.  Trik je v tom, že se vypne zvuk.
What devil's trick is this?  Co je to za ďábelský trik?
Is that the trick of it?  To je ten trik?
Do you have the trick of that?  Znáte takový trik?
That had only been a trick of her mind.  To jí jen její mysl zahrála na nervy.
Who would stoop to any dirty trick to see that it wasn't.  A která by se neštítila žádné špinavosti, aby tomu zabránila.
So now someone has turned the same trick on you.  Teď prostě někdo provedl stejný trik tobě.
Arthur reached forward, but they were just a trick of the light.  Arthur se shýbl, ale byl to jen světelný trik.
Yet was it indeed a smile, or merely a trick of the lighting?  A byl to vůbec úsměv?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrickling   trickling filter   tricks   trigger   trigger circuit   trigger device   triggering   trim panel