Nainstalujte si:
       

Překlad trice


trice = okamžik; vytáhnout lanem (na břeh a uvázat, námoř.); trojhlavý sval
in a trice = v okamžiku;

Překlad trice z webu:
Those triceratops, down at the river.  Ti triceratopsi, dole u řeky.
A third triceratops appeared, then a fourth.  Pak se objevil třetí triceratops, za ním čtvrtý.
Immediately the adult triceratops charged forward, its head high.  Dravec se rozplácl na bahnitém břehu.
Because in one corner he saw a herd of triceratops.  Protože na jednom záběru viděl stádo triceratopsů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrick   trickling   trickling filter   tricks   trigger   trigger circuit   trigger device   triggering