Nainstalujte si:
       

Překlad tribute


tribute = hold (poklona); poplatek; dávka; tribut; úcta; poklona; daň (velká); dar; čest; počest; poddanství; područí; příspěvek; pocta; vzdát poctu; členský příspěvek; trojkolka (motorová)
floral tribute = květinové dary; květinový dar;
pay tribute = vzdát hold; platit poplatek;

Překlad tribute z webu:
It was a tribute to her builders that her interior bulkheads held.  Ke cti jeho stavitelů budiž řečeno, že vnitřní stěny vydržely.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrice   trick   trickling   trickling filter   tricks   trigger   trigger circuit   trigger device