Nainstalujte si:
       

Překlad tribunal


tribunal = soudní dvůr; tribunál (soudní dvůr); soud (soudní dvůr); soudní stolice; tribunálový; soudní senát; tribunství
administrative tribunal = soud; správní soud; správní tribunál;
industrial tribunal = soud pro pracovní spory; pracovní soud;
international tribunal = mezinárodní soud; mezinárodní tribunál;
military tribunal = vojenský soud; vojenský tribunál;
tribute   trice   trick   trickling   trickling filter   tricks   trigger   trigger circuit