Nainstalujte si:
       

Překlad trial


trial = soud; zkouška; zkušební; pokus; experiment; text; vyzkoušení; přelíčení (soudní); stání (soudní přelíčení); utrpení; trápení; ukázka; vzorek; líčení; ukázkový; řízení; proces; průzkum; soutěž; test; soudní řízení; výslech; soudní proces; soudní
balance trial = obratová předvaha; bilanční pokusy;
civil trial = civilní řízení; občanské soudní řízení; občanskoprávní řízení;
closed trial = neveřejný proces; uzavřené soudní líčení;
fair trial = spravedlivá hodnota; spravedlivý proces; časovka;

Překlad trial z webu:
Trial in two hours.  Soud bude za dvě hodiny.
The trial saved us.  Ten proces nás zachránil.
You're on trial for your lives.  Všem nám jde o život.
Was he a trial lawyer?  Zvládne to před soudem?
Give 'em a fair trial - then hang 'em?  Dát jim řádný soud - a pak je pověsit?
I've asked for an early trial date.  Požádal jsem, aby se proces konal brzy.
You would have made a decent trial lawyer.  Byl by z vás slušný vyšetřovací soudce.
Odder still was the absence of a trial file.  A ještě podivnější byla nepřítomnost procesní složky.
I'm just checking his payroll records against his trial files.  Jenom dávám dohromady záznamy o příjmech s pro­cesními složkami.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortriangle   triangulation   tribunal   tribute   trice   trick   trickling   trickling filter