Nainstalujte si:
       

Překlad trespass


trespass = přestupek; překročení; přestoupit (zákon); překročit (zákon); prohřešit se (na); vstoupit na cizí pozemek; provinění; přečin; rušení; zneužití; nadužívat (čeho); provinit se (na); naloupit (na, neoprávněně); činit nároky (na, neodůvodněné); pych; hřešit
malicious trespass = úmyslné porušení cizího práva; zlovolné rušení držby;

Překlad trespass z webu:
For trespassing.  Za nějaký přestupek.
Forgive those who trespassed against you.  Odpusť těm, kdož zhřešili proti tobě.
And you, madam, are trespassing in very dangerous territory indeed!  A vy, madam, jste vstoupila na velmi nebezpečnou půdu!
To be sure they didn't trespass?  Aby se pojistili, že nebudou chodit, kam nemají?
There had been a few dozen arrests, mostly for trespassing.  Došlo k zatčení několika lidí, bylo to však jen za drobné prohřešky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrespassing   trestle   trial   triangle   triangulation   tribunal   tribute   trice