Nainstalujte si:
       

Překlad trend


trend = trend (směr, vývoje); směřovat (vývoj); mít směr; tíhnout; klonit se; mít tendenci (k); směr (vývoje); proud; tendence (celková); sklon (k); mít sklon (k); rys; znak; táhnout se; stáčet se; točit se; nasměrovat; vývojová tendence; svah; obracet se
downward trend = klesající trend; klesající tendence;
earnings trend = vývoj výdělků; vývoj mezd;
general trend = obecný trend; celková tendence;
noticeable trend = znatelný trend; znatelná tendence;
rising trend = vzestupná tendence; trend odbytu;

Překlad trend z webu:
The trend is to make abortion easier;  Vývoj směřuje k usnadnění potratů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrespass   trespassing   trestle   trial   triangle   triangulation   tribunal   tribute