Nainstalujte si:
       

Překlad trench


trench = příkop; vykopat příkop; hraničit (s čím); vyhloubit; prohlubeň; dělat zákopy; žlábkovat (dřevo apod.); prokopat se; obehnat příkopy (zákopy ap.); zasahovat (do); vykopat; prokopat; vyrýt; rýt; zářez; výkop; průkop; rýha; brázda; stružka; koryto; zrýt
common trench = společný výkop; kolektorový výkop (pro inženýrské sítě); cutting of trench = výkop rýhy;

Překlad trench z webu:
The trench was filled with bodies.  Příkop byl naplněn těly.
He grabbed his trench coat, and stopped at the door.  Vzal svůj plášť a zastavil se u dveří.
A frayed and tattered trench coat fell to his knees.  Opraný a rozdrbaný kabát mu visel až ke kolenům.
He turned away and took off the trench coat.  Odvrátil se od ní a sundal si plášť.
It looked down at the now empty fire trench under the iron bull.  Obrátila pohled k teď prázdnému ohništi pod kovovým býkem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrend   trespass   trespassing   trestle   trial   triangle   triangulation   tribunal