Nainstalujte si:
       

Překlad tremble


tremble = třást se; chvět se; bát se; chvění; třesení; třes; zachvět se; klepat se strachy; třepetat se; zachvění; strachovat se; otřást se; otřásat se; zaklepat se; záchvěv; chvět se při pomyšlení
all of a tremble = celý rozechvělý;

Překlad tremble z webu:
His arms tremble and twitch, muscular fatigue.  Ruce se mu chvějí a škubou sebou, svalová vyčerpanost.
She began to tremble again but said nothing.  Opět se roztřásla, neřekla však nic.
The body began to tremble violently.  Tělo se roztřáslo.
If the tapestry did but tremble in the wind, he shook.  Roztřásl se, jak se jen závanem vzduchu ohnul gobelín.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrench   trend   trespass   trespassing   trestle   trial   triangle   triangulation