Nainstalujte si:
       

Překlad trefoil


trefoil = jetel (bot.); trojlístek (jetel); trojlist; trojlistový
bird's-foot trefoil = štírovník růžkatý (bot.); štírovník bolhoj;
tremble   trench   trend   trespass   trespassing   trestle   trial   triangle