Nainstalujte si:
       

Překlad trees


trees = stromy; stromoví; koruna stromu
naked trees = bezlisté stromy; opadané stromy;

Překlad trees z webu:
Trees gone;  Stromy zmizely;
The trees ended.  Stromy skončily.
Up the trees quick!  Na stromy, honem!
The bushes and trees were thinning.  Křoviska a stromy řídly.
The gunfire from the trees was diminishing.  Palba od stromů řídla.
He had been among the trees and forgotten the forest.  Pro stromy neviděl les.
They made the shelter of the trees with twenty seconds to spare.  Když dorazili do úkrytu mezi stromy, zbývalo jim dvacet vteřin.
The sun was just breaking over the trees to the east.  Slunce se právě probouzelo a vykukovalo mezi stromy na východě.
The underbrush was creeping back in among the trees now;  Podrost mezi stromy řídl.
We will tie the water into the soil with trees and undergrowth.  Spoutáme vodu v půdě stromy a podrosty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrefoil   tremble   trench   trend   trespass   trespassing   trestle   trial