Nainstalujte si:
       

Překlad treaty


treaty = smlouva; dohoda; pakt; ujednání; mezinárodní dohoda; aliance; písemná mezistátní smlouva; vyjednávání; smluvní; mezinárodní smlouva; mezinárodní úmluva; uzavřít smlouvu; sbírka mezinárodních smluv
bilateral treaty = dvojstranná smlouva; dvoustranná smlouva; bilaterální smlouva;
conclude treaty = vypovědět smlouvu; uzavřít smlouvu;
multilateral treaty = vícestranná smlouva; mnohostranná smlouva;
reinsurance treaty = zajistná smlouva;

Překlad treaty z webu:
The treaty will cease to be secret in a few months.  Za pár měsíců přestane být smlouva tajná.
Yet the mri had accepted the treaty that regul had made with humans;  Zatím mri akceptovali dohodu, kterou regulové učinili s lidmi;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortrees   trefoil   tremble   trench   trend   trespass   trespassing   trestle