Nainstalujte si:
       

Překlad treatment


treatment = ošetření; zacházení (s); nakládání (s, zacházení); léčba; hoštění; zpracování; úprava; častování (hoštění); pohoštění; léčení; léčebný postup; řešení; kúra; působení; očkování; čištění; filmová povídka; opracování; povlakování; zákrok; režim; manipulace
acid treatment = zpracování kyselinou; působení kyseliny; rafinace kyselinou sírovou;
alkali treatment = působení alkáliemi; zpracování alkáliemi;
annealing treatment = chlazení (skla); žíhání;
anodic treatment = anodické zpracování; eloxování;

Překlad treatment z webu:
His treatment was under way;  Léčil se.
The method of symptomatic treatment did not work.  Metoda sympto matické léčby tedy nefungovala.
The other half before his treatment is complete.  Dru­há polovina je splatná před ukončením léčby.
The doctor led him to a treatment cubicle.  Lékař ho vedl do boxu.
Why do you think we've had the treatment we've had?  Proč si myslíš, že máme to, co máme?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortreaty   trees   trefoil   tremble   trench   trend   trespass   trespassing