Nainstalujte si:
       

Překlad treason


treason = zrada; věrolomnost; velezrada; vlastizrada; zrádný
high treason = velezrada; vlastizrada; misprision of treason = zatajení zrady;

Překlad treason z webu:
Treason isn't.  Zrada ne.
There's no treason or plot.  Nejde o žádnou zradu nebo spiknutí.
I have not even suggested that treason might be involved.  Ani v nejmenším nenaznačil, že se tady jedná o zradu.
Whatever the answer, he had paid for his treason with his life.  Ať byla odpověď jakákoli, za svou zradu zaplatil životem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortreating   treatment   treaty   trees   trefoil   tremble   trench   trend