Nainstalujte si:
       

Překlad traveller


traveller = cestovatel; cestující; turista (cestovatel); obchodní cestující; pocestný; běžec; jeřábový nosník; cestovatelský; montážní navíjecí buben; kočovník; mostový jeřáb; pojízdný jeřáb; návštěvník; cestování
fellow traveller = spolucestující; sympatizující; souputník; spoluobčan; tip the traveller = vinit ze lži; tip sb. the traveller = vinit ze lži (koho);

Překlad traveller z webu:
Travellers seldom come this way now.  Poutníci sem teď zřídkakdy zabloudí.
To any experienced space traveller, this was strange indeed:  Pro každého zkušeného cestovatele kosmem to byl zvlášť divný pocit;
So we go as tourists with travellers cheques.  Takže pojede­me jako turisté s cestovními šeky.
It will also be very dangerous for the travellers.  Pro ty dva cestovatele to bude samozřejmě i velice nebezpečné.
No wagons passed through their lands, no convoys, no travellers.  Přes jejich území neprošel jediný vůz, jediný konvoj ani poutník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortraverse   tread   tread width   treason   treating   treatment   treaty   trees