Nainstalujte si:
       

Překlad travel


travel = cestování; cestovat; cestovní; procestovat (zemi); pohyb (též dráha pohybu); dráha pohybu; cesta; urazit vzdálenost; pohybovat se; těkat; být obchodním cestujícím; zcestovat; projít; projet; absolvovat; urazit; chod; pojíždění; pojíždět; putovat; pojezd
air travel = cestování letadlem; cesta letadlem;
brake-piston travel = zdvih pístu brzdového válce; dráha pístu brzdového válce;
bump travel = propružení kola; zdvih při propružení kola; ;
compression travel = kompresní zdvih; posuv dotyku; vůle; ;

Překlad travel z webu:
Travel document.  Cestovní doklady.
I travel a lot.  Hodně cestuju.
How to travel by mind.  A jak se přemisťovat pouze myslí.
Water likes to travel light.  Asi chce cestovat nalehko.
How firm are the travel plans?  Jsou ty cestovní plány pevné?
Is it a crime to travel light?  Je to trestné, cestovat nalehko?
One of the students grabbed her travel bag.  Jedna ze studentek ještě stačila chytit do ruky svou tašku.
There was no doubt that a spore could travel through space.  Nebylo pochyb o tom, že spora může cestovat vesmírem.
Cortez was awakened by the phone and given new travel orders.  Corteze probudil telefon a dostal nové cestovní příkazy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortraveller   traverse   tread   tread width   treason   treating   treatment   treaty