Nainstalujte si:
       

Překlad transverse rail


transverse rail = příčný nosník; příčník; traverza; příčný nosník rámu; příčník rámu; pevnost ve střihu
suspension transverse rail = příčný nosník zavěšení; příčník zavěšení;
travel   traveller   traverse   tread   tread width   treason   treating   treatment