Nainstalujte si:
       

Překlad transverse link


transverse link = příčné rameno; příčné rameno nápravy; vodorovné zatížení
wing-shaped transverse link = příčné rameno nápravy s křídlovým profilem; příčné rameno nápravy s křídlovým profilem;
transverse member   transverse rail   travel   traveller   traverse   tread   tread width   treason