Nainstalujte si:
       

Překlad transplanter


transplanter = sázecí stroj; přesazovací stroj; školkovací stroj; přesazovač; přesazování
seedling transplanter = přesazovací stroj; sázecí stroj na sazenice;
transport   transportation   transporter   transverse   transverse link